Pořadí:

Název:

Stažení:

1.

Paradigma zkažené ryby (The Bad Fish Paradigm)

Zde

2.

Topologie váčkovitého poklopce (The Codpiece Topology)

Zde

3.

Barbarská sublimace (The Barbarian Sublimation)

Zde

4.

Griffinova ekvivalence (The Griffin Equivalency)

Zde

5.

Euklidovská alternativa (The Euclid Alternative )

Zde

6.

Cooper-Nowitzki teorém (The Cooper-Nowitzki Theorem)

Zde

7.

Polarizace kalhotkové všehochuti (The Panty Piñata Polarization)

Zde

8.

Rozšíření o ještěr-Spock (The Lizard-Spock Expansion)

Zde

9.

Triangulace bílého chřestu (The White Asparagus Triangulation)

Zde

10.

Záhada s paní Vartabedianovou (The Vartabedian Conundrum)

Zde

11.

Hypotéza dárkových předmětů do koupele (The Bath Item Gift Hypothesis)

Zde

12.

Labilita robozabijáka(The Killer Robot Instability)

Zde

13.

Algoritmus přátelství (The Friendship Algorithm)

Zde

14.

Finanční propustnost (The Financial Permeability)

Zde

15.

Mateřská kapacita (The Maternal Capacitance)

Zde

16.

Polštářové nasycení (The Cushion Saturation)

Zde

17.

Oddělení od Terminátora (The Terminator Decoupling)

Zde

18.

Nanocluster pracovní písně (The Work Song Nanocluster)

Zde

19.

Polohy mrtvé šlapky (The Dead Hooker Juxtaposition)

Zde

20.

Hofstadterův izotop (The Hofstadter Isotope)

Zde

21.

Lasvegaský reset (The Vegas Renormalization )

Zde

22.

Turbulence přísně tajných materiálů (The Classified Materials Turbulence )

Zde

23.

Monopolární expecice (The Monopolar Expedition)

Zde