Pořadí:

Název:

Stažení:

1.

Variabilita večera ve dvou (The Date Night Variable)

Zde

2.

Potenciální možnost rozchodu (The Decoupling Fluctuation)

Zde

3.

Poznatek o Higgsově bosonu (The Higgs Boson Observation)

Zde

4.

Minimalizace dopadu návratu (The Re-Entry Minimization

Zde

5.

Holografická stimulace (The Holographic Excitation) 

Zde

6.

Výmaz pasáže (The Extract Obliteration) 

Zde

7.

Párové dilema (The Habitation Configuration)

Zde

8.

Záhada čísla 43 (The 43 Peculiarity)

Zde

9.

Konflikt s parkovacím místem (The Parking Spot Escalation) 

Zde

10.

Technika vykuchání ryby (The Fish Guts Displacement)

Zde

11.

Vánoční deziluze (The Santa Simulation)

Zde

12.

Metafora o vaječném sendviči (The Egg Salad Equivalency)

Zde

13.

Expedice do Bakersfieldu (The Bakersfield Expedition)

Zde

14.

Kripke-Cooperova inverze (The Cooper/Kripke Inversion)

Zde

15.

Kritické dopady vyzrazení zápletky (The Spoiler Alert Segmentation)

Zde

16.

Nesporný důkaz náklonnosti (The Tangible Affection Proof)

Zde

17.

Vytěsnění monstra (The Monster Isolation)

Zde

18.

Implementace smluvního závazku (The Contractual Obligation Implementation)

Zde

19.

Přeorganizování kumbálu (The Closet Reconfiguration)

Zde

20.

Rozepře o definitivu (The Tenure Turbulence)

Zde

21.

Alternativa zakončení (The Closure Alternative)

Zde

22.

Experimenty s Protonem (The Proton Resurgence)

Zde

23.

Potenciál kouzla lásky (The Love Spell Potential)

Zde

24.

Reakce na bon voyage (The Bon Voyage Reaction)

Zde